ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document แบบบันทึกการยืมหนังสือจำแนกตามประเภทหนังสือ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 408.19 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการงานธุรการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.69 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการใช้บริการห้องพยาบาล ปี 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.01 KB