ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.68 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 530.22 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่พักนักกีฬา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.14 MB