รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.27 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการเรียนรู้สู่อาชีพ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.18 MB