ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม ศึกษาดูงาน โรงเรียนปลอดขยะ (อ่าน 437) 13 มิ.ย. 60
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 439) 24 พ.ค. 60
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม (อ่าน 415) 22 พ.ค. 60
กิจกรรมวันมาฆบูชา (อ่าน 499) 10 ก.พ. 60
นักเรียนโรงเรียนสวายจีก คัดแยกขยะ (อ่าน 500) 03 ก.พ. 60
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. (อ่าน 473) 26 ม.ค. 60
กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ (อ่าน 477) 19 ม.ค. 60
ประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา 0 ร มส มผ (อ่าน 478) 11 ม.ค. 60
เปิดโครงการธนาคารขยะ (อ่าน 475) 29 ธ.ค. 59
ลูกเสือ และผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าค่าย - พักแรม (อ่าน 467) 15 ธ.ค. 59
แกนนำโรงเรียนปลอดขยะ (อ่าน 350) 08 ธ.ค. 59
ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 344) 06 ธ.ค. 59
คลองสวยน้ำใส (อ่าน 341) 04 ธ.ค. 59