โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารสวายเจกฉบับที่ 19 (อ่าน 41) 22 พ.ค. 66
วารสารสวายเจกฉบับที่ 18 (อ่าน 40) 20 พ.ค. 66
วารสารโรงเรียนฉบับที่ 16 (อ่าน 47) 19 พ.ค. 66
วารสารโรงเรียนฉบับที่ 15 (อ่าน 45) 19 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง แก้ไขระเบียบการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ประจำปีการศึกษา2566 (อ่าน 96) 20 เม.ย. 66
ประกาศผลสอบเข้าเรียนในระดับชั้นม.1และม.4 (อ่าน 124) 29 มี.ค. 66
วารสารสวายเจก ประจำเดือนมีนาคม 2565 (อ่าน 111) 28 มี.ค. 66
วารสารสวายเจก ประจำเดือนธันวาคม 2565 (อ่าน 279) 14 ธ.ค. 65
วารสารสวายเจก ฉบับที่ 7 (อ่าน 443) 22 ก.ย. 65
วารสารสวายเจก ฉบับที่ 5 (อ่าน 593) 10 มิ.ย. 65
วารสารสวายเจก ฉบับที่ 4 (อ่าน 647) 31 มี.ค. 65
แจ้งเลื่อนการรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.1และ ม.4 (อ่าน 763) 27 มี.ค. 65
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนม.4 (อ่าน 33) 10 มี.ค. 65
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนม.1 (อ่าน 33) 10 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียน รูปแบบ online และ onsite 9 -13 มีนาคม 2565 (อ่าน 655) 08 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียน (อ่าน 884) 07 ก.พ. 65
วารสารสวายจีกฉบับที่3 (อ่าน 730) 02 ก.พ. 65
วารสารสวายจีกฉบับที่1 (อ่าน 802) 14 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมเรื่องการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 855) 11 ก.ค. 64
แจ้งการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 720) 13 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนม.4 (อ่าน 791) 29 เม.ย. 64
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนม.1 (อ่าน 800) 29 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียน (อ่าน 955) 05 ก.พ. 64
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 1086) 09 ก.ย. 63
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 1064) 09 ก.ย. 63
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1194) 09 ก.ย. 63
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 1049) 09 ก.ย. 63
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 1069) 09 ก.ย. 63
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 849) 09 ก.ย. 63
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 (อ่าน 77) 16 พ.ค. 63
แบบฟอร์มรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4 (อ่าน 56) 16 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ม.1 ที่สมัครเรียน ปีการศึกษา2563 (อ่าน 59) 16 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ม.4 ที่สมัครเรียน ปีการศึกษา2563 (อ่าน 56) 16 พ.ค. 63
เลื่อนการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1072) 19 มี.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 1465) 29 พ.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 1398) 28 พ.ย. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม (อ่าน 1454) 21 พ.ย. 61
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (อ่าน 1534) 29 ก.ค. 61
กิจกรรมวันอาสฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 2561 (อ่าน 1563) 26 ก.ค. 61
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 1362) 13 ก.ค. 61
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 (อ่าน 1853) 26 มิ.ย. 61
พิธีไหว้ครูประจำปี 2561 (อ่าน 1666) 14 มิ.ย. 61