ข่าวประชาสัมพันธ์
ลูกเสือ และผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าค่าย - พักแรม
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมได้จัดกิจกรรม เข้าค่าย - พักแรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ นักเรียนชั้น ม.4 
ที่เรียนสายอาชีพ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 - 16 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2559,00:00   อ่าน 467 ครั้ง