ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดโครงการธนาคารขยะ
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ได้เปิดโครงการธนาคารขยะ  เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการคัดแยกขยะมูลฝอย
จากครัวเรือน โรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกของนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะ
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2559,00:00   อ่าน 475 ครั้ง