ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น.
โรงเรียนสวายจีกยินดีต้อนรับ  คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา  
ในการติดตาม ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 
ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เมื่อวันที่  26 มกราคม 2560  ณ โรงเรียนสวายจีกพทยาคม

โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2560,00:00   อ่าน 472 ครั้ง