ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ได้จัดทำโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560  ขึ้นในระหว่างวันที่ 15 - 20  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ณ วัดธรรมธีราราม  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อต้องการฝึกฝน ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม รักษาสมบัติของส่วนรวมและเคารพกติกาของสังคม 
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2560,00:00   อ่าน 415 ครั้ง