โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 1 คน
ชื่อ-นามสกุล : นาย สมหมาย ลายทอง (เบิร์ด)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : 18
อีเมล์ : sommai.laitong@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม