โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61 สอบปลายภาค 1/2561
13 ส.ค. 61 หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
30 ก.ค. 61 หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
27 ก.ค. 61 หยุดวันอาสาฬหบูชา
26 ก.ค. 61 กิจกรรมวันอาสฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 2561
26 ก.ค. 61 กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
19 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2561
13 ก.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2561
14 มิ.ย. 61 วันไหว้ครู
29 พ.ค. 61 หยุดวันวิสาขบูชา
28 พ.ค. 61 ถึง 30 พ.ค. 61 ค่ายคุณธรรม ม.1,ม.4
11 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561