โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการประจำปี๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 654.94 KB 146505
แผนปฏิบัติการประจำปี๖๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 286.05 KB 146607