ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครูประจำปี 2561
พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 984 ครั้ง